O spolku

Život Montessori tříd je spojen s řadou aktivit, které přesahují rámec běžné základní školy. ZŠ Vápenná, vedení školy i obec Vápenná poskytují třídám pracujících metodou Montessori výraznou podporu, to ale nic nemění na skutečnosti, že projekt počítá se spoluprací dalších subjektů – především rodičů dětí a dalších příznivců a sponzorů.

Nejvhodnějším způsobem, jak tyto aktivity zastřešit, je činnost spolku, tedy právnické osoby charakteru veřejně prospěšného spolku. Výsledkem bylo rozhodnutí spolek koncipovat jako sdružení učitelů, rodičů a dalších dospělých osob, kteří mají zájem stát se aktivními účastníky činností spolku.

Klubík pro předškoláky

Jednou z podmínek pro přijetí dítěte do Montessori třídy na ZŠ Vápenná je účast rodiče a dítěte v Klubu Montessori, který probíhá zhruba jedenkrát měsíčně. Setkání je určeno především pro předškoláky, ale navštěvovat jej mohou i mladší děti, případně děti, které mají zájem o přestup do Montessori třídy.

Termíny klubíku pro školní rok 2023/2024:

 • 20 října 2023
 • 24. listopadu 2023
 • 15.prosince 2023
 • 19. ledna 2024
 • 16. února 2024

Klub je založený na aktivní účasti dítěte i rodiče.

Proč navštěvovat klub?

 • dítě i rodič se seznámí s podobou Montessori prostředí a tím, jak v něm pracovat
 • děti mají možnost vše zkoušet, poznávat
 • vy si můžete prohlédnout a otestovat různé pomůcky
 • některé pomůcky si sami vyrobíte
 • dítě pozná budoucí spolužáky- kamarády
 • vy poznáte další podobně naladěné rodiče
 • můžete se ptát na vše co vás zajímá
 • zjistíte, zda vám tento systém vyhovuje či nikoliv

Proč vyžadujeme účast dětí v klubu jako jednu z podmínek pro přijetí do Montessori třídy?

Montessori výuka je založená na individuálním studijním přístupu ke každému dítěti. Děti z běžných školek (nebo i z domova) zvyklé učit se spíše organizovaně, si musí nejprve osvojit způsob práce. To znamená, že  dítě samo rozhodne, čemu se bude věnovat. Poté ale musí dodržet konkrétní pravidla – zadání, aby jeho proces učení byl efektivní. Dítě pak prožívá uspokojení a radost z toho, co se naučilo. Tím, že výuka není frontální a děti nesedí v řadách v lavicích, je třeba aby se naučily vzájemně se respektovat, domlouvat, spolupracovat. Je prokázáno, že děti, které nemají zkušenost s Montessori metodami např. z mateřské školy,  se na takovou práci ve třídě aklimatizují třeba i celý rok. Energie vložená do organizace ve třídě potom může chybět při samotném procesu učení. Účast v klubu má za cíl napomoci hladké, příjemné a přirozené aklimatizaci na prostředí, kde je silným motivem svoboda a zodpovědnost každého dítěte vůči sobě i druhým.

Účast na klubíku je zdarma

Příspěvek na výuku

Pro provoz Montessori tříd je nad rámec podmínek zajištěných školou zapotřebí zajistit výuku materiálně i personálně. Za účelem zajištění těchto podmínek Spolek Cestou s Montessori po celou dobu docházky dětí do Montessori tříd vybírá měsíčně příspěvek na výuku . Dne 20. 6. 2022 byla výše příspěvku na výuku stanovena na 1300,- Kč/měsíc, resp. 13 000,- Kč/rok na jedno dítě.

Jak se stát členem Spolku?

Členství ve spolku vzniká na základě vyplnění Přihlášky do spolku Cestou s Montessori, jejím odevzdáním předsedovi spolku a zaplacením členského příspěvku, který je stanoven na 500,- Kč/kalendářní rok. Členský příspěvek je možné uhradit převodem na účet spolku (2501211307​​/​​2010) nebo v hotovosti pokladníkovi spolku (Aneta Bednaříková).

Dokumenty spolku ke stažení