Naše škola

Jsme součástí Základní školy ve Vápenné. Ve škole najdete jak třídy s klasickou výukou, tak, paralelně s nimi, třídy s Montessori programem. Naše třídy se nacházejí ve zrekonstruovaném podkroví školy.

Jak fungujeme

 • Jsme Montessori škola, pracujeme podle principů Montessori pedagogiky (o té se více dočtete zde)
 • Naším cílem je všestranný osobnostní rozvoj dítěte. Pomáháme najít dítěti jeho jedinečný potenciál. Podporujeme vzájemný respekt mezi dětmi a mezi dítětem a učitelem (základní principy naší výuky můžete nahlédnout zde)
 • Vybavujeme dítě pro život a to zahrnuje kromě faktických znalostí také dovednosti fungovat v týmu, sebepoznání, pracovní návyky, schopnost sebeprezentace a mnohé další. Věříme, že je tyto dovednosti připraví pro život více než zpaměti naučené řady panovníků nebo zapamatovaný počet obyvatel Velké Británie.
 • Počet našich žáků se pohybuje kolem stovky. Třídy jsou seskupené do trojročí. Ve školním roce 2023/2024 máme třídu prvního trojročí (1. – 3.), třídu druhého trojročí (4. – 6.) a třídu třetího trojročí (7.- 9.)
 • Ve třídách pracuje okolo desítky pedagogů a tří asistenti (více o našem týmu zde)
 • Na naší škole se vyučuje angličtina a němčina.
 • Ze školy to máme blízko do přírody, tak toho využíváme, nejčastěji jsou na výpravy do přírody vyhrazeny pátky. Dále jezdíme na různé exkurze a výpravy.
 • Do Montessori ve Vápenné naprostá většina žáků dojíždí. Jak z Jeseníku, tak z dalších okolních obcí. Základní škola proplácí dětem polovinu ceny měsíčního jízdného.
 • Na naší škole pro Montessori výuku hradí rodiče podporu ve výši 1 300 Kč za měsíc (13 000 Kč za školní rok) formou příspěvku Spolku Cestou s Montessori.
 • Co děláme zrovna teď, se dozvíte zde.

Informace pro zájemce

Podmínky pro přijetí dítěte do Montessori 1. třídy:

 1. Dítě musí absolvovat neformální část zápisu v ZŠ Vápenná  
 2. Před zápisem se alespoň jeden z rodičů stane členem Spolku Cestou s Montessori a zaplatí členský příspěvek.
 3. Dítě musí aktivně navštěvovat Montessori Klubík pro předškoláky, v němž se spolu s rodiči seznamuje se způsobem výuky v Montessori třídách.
 4. Přednostně jsou přijímáni sourozenci žáků, kteří již Montessori třídy v naší škole navštěvují.

Škola bez ohledu na výše uvedená kritéria musí ke vzdělávání přednostně přijímat žáky ze svého spádového obvodu. Spádovost však nemá vliv na zařazení dítěte do třídy s Montessori výukou.

Přijmání žáků do vyšších ročníků (přestupy)- pravidla a kritéria:

Vzhledem k odlišné metodice a rozdílnému přístupu k žákům obvykle nenabízíme možnost připojit se k Montessori programu ve vyšších ročnících. Žáci se od prvního ročníku učí pracovat na specifických pomůckách a přijímat osobní zodpovědnost za vlastní vzdělávání, což může žákům, kteří se připojí později, činit problémy. Pokud však máte o přestup do Montessori programu přesto zájem, doporučujeme následující postup:

 1. Kontaktujte ředitele školy (zdenek.horava@zsvapenna.cz) a Spolek Cestou s Montessori (cestousmontessori@gmail.com).
 2. Vaše dítě bude zařazeno do evidence zájemců.
 3. V případě uvolnění místa v dané Montessori třídě vás bude zástupce školy kontaktovat.
 4. Před samotným přestupem musí dítě absolvovat týdenní pobyt v Montessori třídě, první dva dny je nutná osobní přítomnost i zákonných zástupců dítěte.
 5. Ohledně týdenního pobytu v Montessori třídě se prosím spojte s garantem trojročí, do něhož dítě bude přestupovat (kontakty zde). Dohodne s vámi konkrétní termín a zprostředkuje kontakt s učiteli tříd, které vaše dítě navštíví.
 6. V rámci této návštěvy se jak dítě, tak jeho rodiče seznámí se způsobem naší práce a učitel (příp. učitelský tým) posoudí, zda je Montessori metoda pro dítě vhodná a zda bude schopno se do tohoto způsobu výuky plnohodnotně zapojit.
 7. Přijetí dítěte ovlivňují následující faktory:
 • pořadí dítěte v evidenci
 • vhodnost Montessori metody pro dané dítě
 • celoroční návštěvy v Montessori Klubíku
 • přístup rodiny a výchova v souladu s principy Montessori pedagogiky